A A A

 

W piątek 18 marca br. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Cieklinie odbyła się konferencja W hołdzie Żołnierzom Wyklętym.

Po wielu latach milczenia historycy oraz młodzież przypomnieli ofiarę złożoną przez żołnierzy niepodległościowego podziemia w Polsce oraz naszym regionie. Organizatorami konferencji byli: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej "Ślad" oraz występująca w zaszczytnej roli gospodarza Gmina Dębowiec reprezentowana osobiście przez wójta Zbigniewa Staniszewskiego oraz Przewodniczącą Rady Gminy Teresę Pachanę.

Uroczystość jest częścią obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przypadająca na dzień 1 marca, odbywała się pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego-Władysława Ortyla. Na sali zasiedli liczni goście: dr Dariusz Zięba wicedyrektor PCEN w Rzeszowie, Teresa Wojtunik-Dyrektor GZOS w Dębowcu, sołtysi wsi, ks. Wojciech Środoń z Cieklina, pracownicy PCEN oddziału w Krośnie. Otwierając konferencję wójt Zbigniew Staniszewski apelował do młodych, aby potrafili w przyszłości tak kierować naszym państwem, by Polacy nie musieli już nigdy ginąć w walce o utraconą niepodległość. Sytuację międzynarodową, która spowodowała konieczność powstania niepodległościowego, antykomunistycznego podziemia przedstawił Maciej Rędziniak z rzeszowskiego oddziału IPN. W bardzo przystępny i czytelny sposób uświadamiał słuchaczom znaczenie terminów Żołnierze Wyklęci i Niezłomni oraz niejako naturalną konieczność kontynuowania przez nich wcześniejszej walki z okupantami niemieckim i sowieckim. Skoro cel wolność i suwerenność Ojczyzny w imię, którego walczyli nie został zrealizowany, nie mieli oni innego wyjścia niż kontynuowanie rozpoczętej wcześniej walki. O najbardziej znanych żołnierzach podziemia na Podkarpaciu i ich akcjach opowiadał Zenon Fajger również pracownik IPN. Nie zapomniał i o tych, którzy wywodzili się z naszej ziemi Józefie Czuchrze ps. "Orski" i Józefie Cieśli ps. "Topór". Fakt, że Żołnierzy Wyklętych czcimy w dniu 1 marca jest następstwem mordu dokonanego właśnie w tym dniu w 1951 roku na osobach 7 przywódców IV Zarządu Głównego WiN, wszystkich związanych z Podkarpaciem. Ich nazwiska i drogę życiową przedstawili uczniowie Gimnazjum w Cieklinie, Magdalena Poliwka, Melania Gądek i Kacper Dybaś, w prezentacji przygotowanej pod kierunkiem Pani Barbary Betlej. Kolejnym wydarzeniem było przedstawienie teatralne poświęcone Józefowi Zadzierskiemu "Wołyniakowi" przygotowane przez uczniów Technikum nr 6 im. Jana Sasa Zubrzyckiego w Krośnie, którzy już kolejny rok upamiętniają święto narodowe w ten sposób. Przedstawienie było bardzo gorąco oklaskiwane i wzruszające, ale też dostarczające dużo wiedzy. Sugestywnie ukazane losy "Wołyniaka" i jego podkomendnych, przedstawione fakty i zaprezentowane, przejmujące piosenki, mocno oddziaływały na emocje słuchaczy. Jak stwierdził na zakończenie uroczystości wójt gminy, dawno nie odczuwaliśmy tylu wywołujących ciarki na skórze, patriotycznych wzruszeń. Wielkie podziękowanie należy się młodym aktorom i ich opiekunom na czele z panią Barbarą Zagdańską. . Okazją do zwiedzenia okolicy był fakt, że patron krośnieńskiej Budowlanki, znany krakowski i lwowski architekt, Jan Sas Zubrzycki, był projektantem kościoła w Cieklinie.

Czas spotkania minął niezauważenie, stanowiąc potwierdzenie słów wojewody Ewy Leniart, zamieszczonych w wystosowanym do uczestników konferencji piśmie, że Państwa inicjatywa jest wspaniałą okazją do celebrowania pamięci walczących o odzyskanie pełnej niepodległości Państwa Polskiego. W tym kontekście cieszy liczny udział Nauczycieli i Dyrektorów szkół z Gminy Dębowiec. Uczestnicząca w konferencji młodzież z gimnazjów w Cieklinie i Dębowcu zachowała do końca skupienie i ciszę dobitnie świadczącą, o zainteresowaniu tematyką i akceptacją formy spotkania. Goście z krośnieńskiego Oddziału PCEN rozdali na koniec uczestnikom spotkania materiały w postaci książeczki poświęconej Żołnierzom Wyklętym, filmu oraz pamiątkowych znaczków. Pani Urszula Szymańska-Kujawa z PCEN, dziękując wszystkim gościom zaprosiła do jak najliczniejszego odwiedzania naszej gminy i korzystania z jej kulturowego bogactwa. Zaraz po zakończeniu konferencji była po temu okazja bo Pan Wiesław Czechowicz oprowadzał zainteresowanych po mieszczącym się piętro wyżej Muzeum Narciarstwa.

Janusz Kujawa – Wiceprezes RSPH „ŚLAD”

 

art-19
art-19 art-19
art-19
art-19 art-19
art-19
art-19 art-19
art-19
art-19 art-19
art-19
art-19 art-19
art-19
art-19 art-19
art-19
art-19 art-19
art-19
art-19 art-19
art-19
art-19 art-19
art-19
art-19 art-19
art-19
art-19 art-19
art-19
art-19 art-19