A A A

 

 

Organizując nasz pierwszy jesienny rajd pod nazwą „Złoty Beskid” kierowaliśmy się ideą popularyzacji szlaków turystycznych w naszym regionie. Chcielibyśmy za pomocą turystyki kwalifikowanej zaprezentować walory turystyczne i krajoznawcze Beskidu Niskiego.

To najniższa partia Beskidów Zachodnich rozciągająca się od Przełęczy Tylickiej po Przełęcz Łupkowską; północną granicę stanowi nizina Dołów Jasielsko-Sanockich, a na południu wyznacza ją wododział Karpat przebiegający granicą państwową ze Słowacją. Ten niewielki skrawek ziemi jest tak zróżnicowany, że jego urodę można odkrywać za każdym razem na nowo. Ciekawe widokowo masywy i szczyty górskie, mikroregiony niedotknięte współczesnością, ślady kultury łemkowskiej – wszystko to możemy podziwiać na trasach pieszych i rowerowych.

Tę imprezę turystyczną kierujemy do młodzieży szkolnej, aby poznawała swoją „małą ojczyznę” i wędrując po tym pięknym regionie, poprzez bliski kontakt z przyrodą kształtowała właściwe postawy proekologiczne.

CEL RAJDU

 • Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez wędrowanie po atrakcyjnych szlakach Beskidu Niskiego.
 • Aktywny wypoczynek.
 • Poznawanie kultury mieszkańców Beskidu Niskiego.
 • Podziwianie osobliwości przyrodniczych  terenu.
 • Integracja młodzieży – dzielenie się doświadczeniami

ORGANIZATORZY

 • Klub regionalistów – sieć współpracy przy PCEN Krosno - Urszula Kujawa
 • Jasielski Oddział PTTK – prezes  Józef Kaczor
 • Szkolne Koło Turystyczno – Regionalne „Ignasie”- Teresa   Furmanek - Wnęk
 • Komandor rajdu – Tadeusz Wójcik


„ Jedyną i prawdziwą formą własności, która nam odjęta być nie może, jest miłość do tej ziemi – do kraju wolnego”
Stefan Żeromski

Tylko poznawszy swój kraj można gorąco go ukochać i owocnie dla niego pracować. Propagujemy tę ideę wśród młodzieży poprzez organizację wędrówek w swoim regionie. Uczestnicy rajdów odnajdują liczne ślady przeszłości, rozwijają zainteresowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne. Bezpośredni kontakt z przyrodą inspiruje ich do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Turystyka piesza to forma rekreacji dostępna dla każdego, a imprezy organizowane w ramach edukacji regionalnej łączą wypoczynkowe i zdrowotne walory wędrownictwa z upowszechnianiem wiedzy o tradycji i historii regionu, ludziach i zabytkach kultury materialnej i duchowej. Umacnia to w młodych ludziach poczucie tożsamości narodowej i kształtuje postawy patriotyczne. Docenili to nasi wychowankowie i towarzyszący im rodzice.

Uczestnicy rajdu odwiedzili sanktuarium saletyńskie w Dębowcu, a kolejnym przystankiem było Muzeum Narciarstwa w Cieklinie. Uczciliśmy obchody 100 rocznicy wybuchu wielkiej wojny wizytą na cmentarzach w Cieklinie i Woli Cieklińskiej. Ostatnim wyzwaniem dla wędrowców było przejście czarnym szlakiem przez Diabli Kamień i wodospad do centrum Folusza. Na wytrwałych rajdowiczów czekała ciepła strawa i nagrody za zaangażowanie w popularyzację krajoznawstwa oraz regionalnej turystyki pieszej.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania rajdu serdecznie dziękuję za współpracę.
Opiekunka Szkolnego Koła Regionalno – Turystycznego „Ignasie”

Teresa Furmanek - Wnęk

 

 

art-17
art-17 art-17
art-17
art-17 art-17
art-17
art-17 art-17
art-17
art-17 art-17
art-17
art-17 art-17
art-17
art-17 art-17
art-17
art-17 art-17
art-17
art-17 art-17

 • his14.jpg
 • his23.jpg
 • his2.jpg
 • his6.jpg
 • his18.jpg
 • his10.jpg
 • his9.jpg
 • his26.jpg
 • his21.jpg
 • his28.jpg
 • his22.jpg
 • his3.jpg
 • his13.jpg
 • his8.jpg
 • his20.jpg
 • his25.jpg
 • his27.jpg
 • his17.jpg
 • his12.jpg
 • his19.jpg