A A A

7 czerwca br. w ramach AHN nauczyciele pojechali do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Naszym głównym celem była Galeria Sztuki Socrealizmu, jedyna w Polsce. Muzeum znajduje się w zespole pałacowym więc i pałac obejrzeliśmy, oprowadzeni przez przewodnika. Pamiątki po PRL-u zgromadzone są w oddzielnym skrzydle, do którego przylega ogród a w nim znane z tamtego okresu pomniki min. pomnik Lenina z Poronina. Eksponaty są ciągle zbierane stąd wystrój zmienia się i ciągle wzbogacane są zbiory. O galerii tak napisano: Ta niezwykła wystawa ma charakter polityczno-dydaktyczno-artystyczny, gdyż przez umiejętnie dobrane eksponaty ostrzega przed wszelkimi przejawami sztuki sterowanej przez rządy totalitarne. Galeria prezentuje najciekawsze prace ze znajdujących się w Muzeum wielkich zbiorów sztuki 1. połowy lat 50., które liczą ponad 1600 rzeźb, obrazów, rysunków, grafik i plakatów. Są wśród nich dzieła czołowych polskich artystów. Swoistym dopełnieniem galerii są stojące na zewnątrz zdemontowane pomniki: Bolesława Bieruta (z Lublina), autorstwa Bronisława Kubicy, Włodzimierza Lenina (z Poronina) - Dymitra Szwarca oraz Juliana Marchlewskiego (z Włocławka) - Stanisława Horno-Popławskiego.

Myślę, że wizyta w Kozłówce dała nauczycielom kolejne narzędzie do nauczania historii najnowszej ciekawie i efektywnie.

art-6
art-6 art-6
art-6
art-6 art-6
art-6
art-6 art-6
art-6
art-6 art-6
art-6
art-6 art-6

 • his26.jpg
 • his23.jpg
 • his1.jpg
 • his8.jpg
 • his24.jpg
 • his4.jpg
 • his6.jpg
 • his25.jpg
 • his28.jpg
 • his15.jpg
 • his11.jpg
 • his17.jpg
 • his16.jpg
 • his19.jpg
 • his20.jpg
 • his21.jpg
 • his2.jpg
 • his13.jpg
 • his22.jpg
 • his18.jpg