A A A
Przedsięwzięcie (zadanie edukacyjne) związane z realizacją projektu Sposób realizacji

Liczba

godzin łącznie

Termin i miejsce realizacji
Inauguracja AHN z udziałem Prezesa IPN dr Ł. Kamińskiego/honorowy Rektor AHN, wykład prof. A. Chwalba konferencja 4

1 X 2015

Urząd Marszałkowski

Debata o WiN z udziałem pracowników IPN Debata w szkole 4

Marzec 2016

II LO/VIII Rzeszów lub I LO Krosno

Postać Witolda Pileckiego. Dyskusja z udziałem młodzieży Spotkanie dla nauczycieli i młodzieży 4

Kwiecień 2016

ZSM nr 5 Krosno

Protesty 1956 i 76 roku przeciwko władzy Wykład i warsztaty 4 Czerwiec 2016
 • his3.jpg
 • his24.jpg
 • his6.jpg
 • his11.jpg
 • his10.jpg
 • his14.jpg
 • his9.jpg
 • his20.jpg
 • his2.jpg
 • his15.jpg
 • his18.jpg
 • his5.jpg
 • his8.jpg
 • his19.jpg
 • his21.jpg
 • his4.jpg
 • his22.jpg
 • his12.jpg
 • his23.jpg
 • his1.jpg