A A A

Akademia Historii Najnowszej (AHN) to propozycja serii zajęć dla nauczycieli – wychowawców (nie koniecznie historii!). Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej z udziałem cenionych specjalistów z historii najnowszej oraz części warsztatowej, która pomoże wykorzystać wiedzę zdobytą podczas zajęć w nauczaniu. Corocznie planowane są min. 4 spotkania. Nabór nauczycieli prowadzony jest oddzielnie na każde spotkanie, które stanowi zamkniętą całość. Organizatorami AHN są: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej „ŚLAD”.
AHN funkcjonuje od 2011 roku. Honorowym Rektorem naszej Akademii jest dr Łukasz Kamiński – Prezes IPN, natomiast Honorowym Kapelanem był śp. Ks. Infułat Józef Sondej, który zmarł w 2015 r.
Naszymi prelegentami byli min.: prof. Jerzy Eisler, prof. Zbigniew Osiński, prof. Andrzej Olejko.

Akademia Historii Najnowszej rok szkolny 2018/19

Plan spotkań

Lp. Temat Termin Miejsce
 1 Młodzież dla Niepodległej – wystawa Mateusz Werner 14 IX 2018 r.
g. 14.00
OENiPAS Czudec,
ul. Rzeszkowska 82
 2

Zbrodnia wołyńska. Zbrodnia i pamięć

X 2018 r.
g. 15.00
OENiPAS Czudec,
ul. Rzeszkowska 82
 3 Jak debatować? – warsztaty Jakub Izdebski, Zenon Fajger XII 20 8 r.
g. 14.00
IPN Rzeszów,
ul. Szopena
 4

Dzieci w czasie II wojny światowej – Katarzyna Kyc

III 2019 r.
g. 15.00
PCEN Krosno,
ul. Grodzka 45 b

 

odpowiedzialni: Urszula Szymańska-Kujawa, Roman Zych

 • his26.jpg
 • his2.jpg
 • his11.jpg
 • his17.jpg
 • his4.jpg
 • his24.jpg
 • his14.jpg
 • his20.jpg
 • his22.jpg
 • his8.jpg
 • his10.jpg
 • his15.jpg
 • his9.jpg
 • his21.jpg
 • his13.jpg
 • his28.jpg
 • his7.jpg
 • his16.jpg
 • his1.jpg
 • his5.jpg