A A A

Akademia Historii Najnowszej (AHN) to propozycja serii zajęć dla nauczycieli – wychowawców (nie koniecznie historii!). Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej z udziałem cenionych specjalistów z historii najnowszej oraz części warsztatowej, która pomoże wykorzystać wiedzę zdobytą podczas zajęć w nauczaniu. Corocznie planowane są min. 4 spotkania. Nabór nauczycieli prowadzony jest oddzielnie na każde spotkanie, które stanowi zamkniętą całość. Organizatorami AHN są: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej „ŚLAD”.
AHN funkcjonuje od 2011 roku. Honorowym Rektorem naszej Akademii jest dr Łukasz Kamiński – Prezes IPN, natomiast Honorowym Kapelanem był śp. Ks. Infułat Józef Sondej, który zmarł w 2015 r.
Naszymi prelegentami byli min.: prof. Jerzy Eisler, prof. Zbigniew Osiński, prof. Andrzej Olejko.

Akademia Historii Najnowszej rok szkolny 2017/18

Plan spotkań

Lp. Temat Termin Miejsce
 1 Wykorzystanie puzzli edukacyjnych w nauczaniu historii IX – X 2017 r. OENiPAS Czudec
 2

W 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski

X 2017 r. PCEN Rzeszów
 3 Gospodarka II Rzeczypospolitej i największa inwestycja – COP XI 2017 r. Muzeum w Stalowej Woli
 4

Gospodarka PRL

I 2018 r. IPN Rzeszów
 5

Żołnierze Wyklęci w pamięci regionalnej

III 2018 r. PCEN Krosno

 

odpowiedzialni: Urszula Szymańska-Kujawa, Roman Zych

 • his28.jpg
 • his12.jpg
 • his25.jpg
 • his9.jpg
 • his22.jpg
 • his14.jpg
 • his26.jpg
 • his24.jpg
 • his6.jpg
 • his21.jpg
 • his19.jpg
 • his4.jpg
 • his20.jpg
 • his16.jpg
 • his3.jpg
 • his2.jpg
 • his23.jpg
 • his1.jpg
 • his10.jpg
 • his11.jpg