A A A

4 grudnia o 14.00 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach Akademii Historii Najnowszej. Zajęcia rozpoczęły się zwiedzeniem wystawy „Cztery Tygodnie Września”. Po wystawie oprowadzała nas Pani Agata Ozga-Myc – nauczycielka historii w ZSE a zarazem opiekunka uczniów, którzy z rówieśnikami z Bielefeldu w Niemczech realizowali projekt. Efektem tego projektu jest właśnie wystawa „Cztery Tygodnie Września”, która powstała ze zdjęć zrobionych przez żołnierza Wermachtu stacjonującego w Rzeszowie w czasie II wojny światowej. Z jego pasji do fotografowania pozostały unikatowe zdjęcia miejsc już nieistniejących. Odnalezione w postaci albumu zdjęcia zostały przekazane do archiwum w Rzeszowie. Pani Agata w bardzo ciekawy sposób opowiadała o historii znalezienia zdjęć i pracy młodzieży przy projekcie. W tematykę wojenną wpisał się wykład dr. Ryszarda Ziobronia z IPN, na temat postaci Wacława Kopisto z wykorzystaniem teki edukacyjnej IPN „W służbie Ojczyzny. Sylwetka majora Wacława Kopisto (1911–1993)”, którą uczestnicy otrzymali. Ostatnią częścią spotkania były warsztaty poprowadzone przez Janusza Kujawę z RSPH „ŚLAD” wspomaganego przez członków Stowarzyszenia (Jan Flisak). Całość prowadziła Urszula Szymańska-Kujawa z PCEN przy współudziale pracowników IPN: Jakuba Izdebskiego i Zenona Fajgera. Spotkanie było ciekawe, poruszało ważną tematykę regionalną, przypomniało biografie wielu osób regionu, które wykazały wspaniałą postawę w trudnych czasach wojny. Postacie te mogą posłużyć do nauczania o II wojnie przez pryzmat pojedynczych losów i dzieje regionu.

art-12
art-12 art-12
art-12
art-12 art-12
art-12
art-12 art-12
art-12
art-12 art-12
art-12
art-12 art-12
art-12
art-12 art-12
art-12
art-12 art-12
art-12
art-12 art-12

 • his7.jpg
 • his22.jpg
 • his20.jpg
 • his2.jpg
 • his28.jpg
 • his6.jpg
 • his10.jpg
 • his17.jpg
 • his15.jpg
 • his26.jpg
 • his12.jpg
 • his16.jpg
 • his23.jpg
 • his13.jpg
 • his8.jpg
 • his18.jpg
 • his24.jpg
 • his21.jpg
 • his9.jpg
 • his25.jpg