A A A

8 kwietnia br. w IPN w Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach AHN, którego gościem i prelegentem był dr hab. Marek Wierzbicki. „Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna w Polsce u schyłku PRL (1980-1990)” – to temat wykładu połączonego z prezentacją książki o tym samym tytule, który wygłosił profesor Wierzbicki. Nauczyciele i młodzież z zainteresowaniem wysłuchali wykładu zadawali pytania i zastanawialiśmy się wspólnie jak tę wiedzę (pogłębioną lekturą) wykorzystać w nauczaniu historii, jak przekazać ją młodemu pokoleniu, tak innemu niż przedstawione w książce. Profesor mówił o tamtych czasach, o wychowaniu i zaangażowaniu w życie społeczne, wreszcie o postawach młodzieży z tego wynikających. I myślę, że jest to świetny początek do rozmów z młodzieżą o czasach PRL-u i „Solidarności” na historii czy o postawach na WOS-ie.

IPN o książce profesora Wierzbickiego pisze tak: „Publikacja porusza zagadnienie antykomunistycznej działalności polskiej młodzieży, prowadzonej w ramach pokojowego ruchu „Solidarności”. Ukazuje także szeroki – polityczny, społeczny i kulturowy – kontekst życia młodzieży w Polsce lat 80., jak również różnorodne interpretacje opozycyjnego zaangażowania ówczesnego młodego pokolenia, m.in. w oparciu o socjologiczne, politologiczne i antropologiczne teorie naukowe. Książka pozwala lepiej zrozumieć kwestię postaw politycznych młodzieży w okresie demontażu dyktatury komunistycznej oraz transformacji ustrojowej w Polsce lat 1988–1990”

8 kwietnia br. w IPN w Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach AHN, którego gościem i prelegentem był dr hab. Marek Wierzbicki. „Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna w Polsce u schyłku PRL (1980-1990)” – to temat wykładu połączonego z prezentacją książki o tym samym tytule, który wygłosił profesor Wierzbicki. Nauczyciele i młodzież z zainteresowaniem wysłuchali wykładu zadawali pytania i zastanawialiśmy się wspólnie jak tę wiedzę (pogłębioną lekturą) wykorzystać w nauczaniu historii, jak przekazać ją młodemu pokoleniu, tak innemu niż przedstawione w książce. Profesor mówił o tamtych czasach, o wychowaniu i zaangażowaniu w życie społeczne, wreszcie o postawach młodzieży z tego wynikających. I myślę, że jest to świetny początek do rozmów z młodzieżą o czasach PRL-u i „Solidarności” na historii czy o postawach na WOS-ie.

IPN o książce profesora Wierzbickiego pisze tak: „Publikacja porusza zagadnienie antykomunistycznej działalności polskiej młodzieży, prowadzonej w ramach pokojowego ruchu „Solidarności”. Ukazuje także szeroki – polityczny, społeczny i kulturowy – kontekst życia młodzieży w Polsce lat 80., jak również różnorodne interpretacje opozycyjnego zaangażowania ówczesnego młodego pokolenia, m.in. w oparciu o socjologiczne, politologiczne i antropologiczne teorie naukowe. Książka pozwala lepiej zrozumieć kwestię postaw politycznych młodzieży w okresie demontażu dyktatury komunistycznej oraz transformacji ustrojowej w Polsce lat 1988–1990”

art-10
art-10 art-10

 • his21.jpg
 • his25.jpg
 • his14.jpg
 • his18.jpg
 • his11.jpg
 • his13.jpg
 • his24.jpg
 • his15.jpg
 • his17.jpg
 • his8.jpg
 • his16.jpg
 • his3.jpg
 • his12.jpg
 • his7.jpg
 • his4.jpg
 • his28.jpg
 • his10.jpg
 • his27.jpg
 • his6.jpg
 • his26.jpg