A A A

dyplom


Akademia Historii Najnowszej (AHN) to propozycja serii zajęć dla nauczycieli – wychowawców (nie koniecznie historii!). Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej z udziałem cenionych specjalistów z historii najnowszej oraz części warsztatowej, która pomoże wykorzystać wiedzę zdobytą podczas zajęć w nauczaniu. Corocznie planowane są min. 4 spotkania. Nabór nauczycieli prowadzony jest oddzielnie na każde spotkanie, które stanowi zamkniętą całość. Organizatorami AHN są: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej „ŚLAD”.
AHN funkcjonuje od 2011 roku. Honorowym Rektorem naszej Akademii jest dr Łukasz Kamiński – Prezes IPN, natomiast Honorowym Kapelanem był śp. Ks. Infułat Józef Sondej, który zmarł w 2015 r.
Naszymi prelegentami byli min.: prof. Jerzy Eisler, prof. Zbigniew Osiński, prof. Andrzej Olejko.

 • his4.jpg
 • his2.jpg
 • his1.jpg
 • his28.jpg
 • his6.jpg
 • his20.jpg
 • his23.jpg
 • his11.jpg
 • his8.jpg
 • his3.jpg
 • his21.jpg
 • his26.jpg
 • his25.jpg
 • his17.jpg
 • his22.jpg
 • his7.jpg
 • his13.jpg
 • his24.jpg
 • his16.jpg
 • his9.jpg